Çalışan Görüşleri

Bu sayfaya erişim şifre ile sağlanmaktadır.            T.C.

              SAĞLIK BAKANLIĞI

                       KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

                    DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

 

                                 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

 

KOD

YÖN.FR.43

YAY.TRH.

2012

REV.TRH.

00

REV.NO

00

SAY. NO/SAY. SAYISI

1/1
Birinci Bölüm

 

OLAYIN

KONUSU

 

İlaç Güvenliği

 

Transfüzyon Güvenliği

 

Cerrahi Güvenlik

 

İkinci Bölüm

Olayın Olduğu Tarih ve Saat

 

Olayın Olduğu Bölüm

 

 

Üçüncü Bölüm

Olayı Anlatınız

 

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü Bölüm

Varsa Görüş ve

Önerilerinizi

Yazınız

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

1.Bölümde olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmelidir.

1. ve 3. Bölümlerin doldurulması ZORUNLUDUR.

2. ve 4. Bölümlerin doldurulması zorunlu değildir.

3. ve 4. Bölüm bildirimi yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır

BİLDİRİM FORMU DEĞERLENDİRMESİ

 

Formların 1. Ve 3. Bölümler doldurulmuş mu?

 

Formların 2. Ve 4. Bölümler bildirimi yapanın kendi cümleleri ile yazılmış mı?

 

Formların 2. Ve 4. Bölümlerinde olay ile ilgisi olan çalışanların isim(leri) ve /veya çalışanlar için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmış mı?


            T.C.

              SAĞLIK BAKANLIĞI

                       KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

                    DOĞANŞEHİR DEVLET HASTANESİ

 

                                 GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ BİLDİRİM FORMU

 

KOD

YÖN.FR.43

YAY.TRH.

2012

REV.TRH.

00

REV.NO

00

SAY. NO/SAY. SAYISI

1/1

                       

 

 

Birinci Bölüm

 

OLAYIN

KONUSU

 

İlaç Güvenliği

 

Transfüzyon Güvenliği

 

Cerrahi Güvenlik

 

İkinci Bölüm

Olayın Olduğu Tarih ve Saat

 

Olayın Olduğu Bölüm

 

 

Üçüncü Bölüm

Olayı Anlatınız

 

 

 

 

 

 

 

 

Dördüncü Bölüm

Varsa Görüş ve

Önerilerinizi

Yazınız

 

 

 

 

 

AÇIKLAMA

1.Bölümde olayın ilgili olduğu konu veya konular işaretlenmelidir.

1. ve 3. Bölümlerin doldurulması ZORUNLUDUR.

2. ve 4. Bölümlerin doldurulması zorunlu değildir.

3. ve 4. Bölüm bildirimi yapan kişinin kendi cümleleri ile yazılmalıdır

BİLDİRİM FORMU DEĞERLENDİRMESİ

 

Formların 1. Ve 3. Bölümler doldurulmuş mu?

 

Formların 2. Ve 4. Bölümler bildirimi yapanın kendi cümleleri ile yazılmış mı?

 

Formların 2. Ve 4. Bölümlerinde olay ile ilgisi olan çalışanların isim(leri) ve /veya çalışanlar için herhangi bir tanımlayıcı kullanılmış mı?